Współpraca z zaprzyjaźnionymi firmami daje możliwości: malowania proszkowego, cynkowania w chromie trójwartościowym, cynkowania ogniowego, perforacji, tłoczenia