+48 600 030 590
Obsługa Klienta
intercompact@ciecielaserem.pl
Obsługa Klienta

Archive: 2023-04-27

Technologie przyjazne środowisku – Green growth

Przedsiębiorstwo Intercompact, dostawca usług i produktów z zakresu metalotechniki,
specjalizujące się w profesjonalnej obróbce laserowej metali, spawaniu i budowie lekkich
konstrukcji stalowych realizuje projekt:
„Zielone technologie drogą wzrostu konkurencyjności Intercompact Sp. z o. o.”
korzysta z dofinansowania o wartości 389 495,20 euro otrzymanego od Norwegii.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Intercompact Sp. z o.o. poprzez
wdrożenie innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technologicznych oraz
zwiększenie wykorzystania w przedsiębiorstwie odnawialnych źródeł energii
oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

Realizacja projektu zakłada:
1) wdrożenie znacząco udoskonalonego procesu cięcia blach o grubości do 10mm, który będzie
wykonywany przy użyciu najnowszej generacji wycinarki laserowej światłowodowej o mocy 6kW
– proces innowacyjny w skali krajowej
2) zwiększenie efektywności kosztowej działania poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii – dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 192kW do produkcji energii
elektrycznej na cele zasilana zakładu Intercompact w Łebczu.
Efektem inwestycji będzie rozwój firmy Intercompact, wzrost przychodów i zatrudnienia oraz
ograniczenie zużycia energii elektrycznej, co wpłynie na wzrost konkurencyjności na rynku.
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 085 500.00 PLN
Dofinasowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG: 389 495,20 Euro