+48 600 030 590
Obsługa Klienta
intercompact@ciecielaserem.pl
Obsługa Klienta


Warning: Undefined variable $industryup_author_text in /home/intercompact/ftp/nowylaser/wp-content/themes/industryup/inc/ansar/enqueue.php on line 159
ic@ic

Wycinarka 6kW – spotkanie

„To już drugie spotkanie w formie wydarzenia zorganizowane dla pracowników firmy INTERCOMPACT Sp. z o.o. mające na celu przybliżenie możliwości jakie daje nowa inwestycja w postaci zakupu nowoczesnej wycinarki laserowej o mocy 6kW oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 199 kW. Zostały szczegółowo omówione możliwości uzyskania oszczędności zużycia energii elektrycznej, zostały przedstawione szczegółowe dane techniczne ogniw PV, zasada działania oraz poziom bezpieczeństwa i
niezależności jakie daje inwestycja w OZE. Pracownicy uzyskali szczegółowe dane pozwalające określić jak ważne i niezbędne są dla funkcjonowania regionu zrównoważony rozwój oraz korzyści płynące z
pozyskiwania funduszy Mechanizmów Finansowych EOG, Europejski Obszar Gospodarczy.”

Spotkanie informacyjne dla pracowników produkcyjnych

” W miesiącu grudniu odbyło się spotkanie informacyjne dla pracowników produkcyjnych, na którym została omówiona inwestycja dofinansowana ze środków Funduszy Norweskich w postaci budowy farmy fotowoltaicznej oraz zakupu nowoczesnej wycinarki laserowej 6kW. Na zebraniu został omówiony
proces oraz postępy budowy, przeznaczenie jak też ogólne możliwości uzyskania oszczędności z zakresu zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenia w znacznym stopniu emisji CO2. Przedstawione zostały oraz umówione możliwości produkcyjne nowej wycinarki laserowej, zwiększenie innowacyjności w przedsiębiorstwie oraz mechanizm pozyskania dofinansowania tj. Norweski Mechanizm” Finansowy 2014-2021″.

OZE Naukowo

„Rozległy zakres zagadnienia jakim jest OZE jako bezpieczeństwo energetyczne UE oraz pozyskane Fundusze Mechanizmu Norweskiego bezpośrednio zainicjowały  wszczęcie serii prac naukowych aby dokładniej opisać zagadnienie w sposób merytoryczny oraz udowodnić zasadność działań w zakresie zrównoważonego rozwoju w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Opublikowane artykuły naukowe oparte na aspektach społecznych, ekonomicznych obejmujące szeroki zakres dziedzin tj. infrastrukturę, technologię, badania i rozwój przyczyniły się do wszczęcia rozprawy doktorskiej mającej na celu opisanie, rozłożenie na czynniki pierwsze oraz udowodnienie poprzez badania złożoności zagadnienia jakim jest OZE.”


OZE w produkcji, bezpieczeństwo energetyczne.
1) Drewnicki P., „OZE w produkcji, bezpieczeństwo energetyczne”
[w:] Ł. Wójtowicz (red.) MIK 21 – Międzynarodowa Innowacyjność i
Konkurencyjność w XXI wieku. Aspekty Innowacyjne, Instytut
Naukowo-Wydawniczy Spatium, Lublin 2023


Ewolucja i wpływ polityki energetycznej Uni Europejskiej: Od paliw kopalnych do energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Evolution and impact of the European Union Energy Policy: From Fossil Fuels to Renewable Energy and Grennhouse Gas Emission Reduction.

2) Drewnicki P.,Luft R.,Wójtowicz Ł.,“Evolution and Impact of the
European Union’s Energy Policy: From Fossil Fuels to Renewable
Energy and Greenhouse Gas Emissions Reduction”,
European
Research Studies Journal Volume XXVIΙ, Issue 1, 114-126, 2024,
https://ersj.eu/journal/3352


Technologie przyjazne środowisku – Green growth

Przedsiębiorstwo Intercompact, dostawca usług i produktów z zakresu metalotechniki,
specjalizujące się w profesjonalnej obróbce laserowej metali, spawaniu i budowie lekkich
konstrukcji stalowych realizuje projekt:
„Zielone technologie drogą wzrostu konkurencyjności Intercompact Sp. z o. o.”
korzysta z dofinansowania o wartości 389 495,20 euro otrzymanego od Norwegii.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Intercompact Sp. z o.o. poprzez
wdrożenie innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technologicznych oraz
zwiększenie wykorzystania w przedsiębiorstwie odnawialnych źródeł energii
oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

Realizacja projektu zakłada:
1) wdrożenie znacząco udoskonalonego procesu cięcia blach o grubości do 10mm, który będzie
wykonywany przy użyciu najnowszej generacji wycinarki laserowej światłowodowej o mocy 6kW
– proces innowacyjny w skali krajowej
2) zwiększenie efektywności kosztowej działania poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii – dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 192kW do produkcji energii
elektrycznej na cele zasilana zakładu Intercompact w Łebczu.
Efektem inwestycji będzie rozwój firmy Intercompact, wzrost przychodów i zatrudnienia oraz
ograniczenie zużycia energii elektrycznej, co wpłynie na wzrost konkurencyjności na rynku.
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 085 500.00 PLN
Dofinasowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG: 389 495,20 Euro