Intercompact

Innowacje

„Wdrożenie nowej technologii produkcji elementów metalowych w przedsiębiorstwie Intercompact Sp. z o.o. celem wprowadzenia nowych produktów dedykowanych branży offshore”

Przedmiotem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii obróbki elementów metalowych w oparciu o innowacyjne maszyny.

Zakres rzeczowy obejmował nabycie oraz instalację i uruchomienie wycinarki laserowej z oprogramowaniem oraz Pionowego Centrum Obróbczego z oprogramowaniem.

Wartość projektu (2 780 513,40) wkład Funduszy Europejskich (998 000,00)

Głównym celem projektu jest podniesienia konkurencyjności firmy Intercompact poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki elementów metalowych.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • poszerzenie oferty o obróbkę elementów o większych abaryrach oraz obróbkę elementów o skomplikowanych kształtach
  • poszerzenie rynków zbytu i zwiększenie portfela klientów,
  • zwiększenie przychodów ze sprzedaży,
  • wdrożenie nowych technologii i rozbudowę parku maszynowego,
  • utworzenie 2 nowych miejsc pracy.

Dzięki realizacji inwestycji do oferty wprowadzono:

  • nowe usługi obróbki elementów o skomplikowanych kształtach wykonanych blach stalowych,
  • udoskonalone usługi cięcia blachy